DOČASNé ŘEŠENí - APLIKACE A PŘíNOSY PRO ZDRAVí - LÉKAŘSKÉ PŘÍSTROJE

ProzatímníRedakce Choice
Deformace hrudníku
Deformace hrudníku
Dočasná protéza se nazývá dočasná. Slouží jako ochrana zubu až do konečné obnovy.