DIALYZAČNí STROJ - VYUŽITí A PŘíNOSY PRO ZDRAVí - LÉKAŘSKÉ PŘÍSTROJE

Dialyzační strojRedakce Choice
Krém na obličej
Krém na obličej
Lékařské zařízení, které se používá k léčbě onemocnění ledvin, se nazývá dialyzační přístroj. Zařízení čistí krev pacienta.