FENOTYPOVá VARIACE - FUNKCE, úLOHA A NEMOCI - KRPERPROZESSE

Fenotypová variaceRedakce Choice
ginkgo
ginkgo
Fenotypová varianta popisuje různé charakteristiky jedinců se stejným genotypem. Tento princip byl odhalen evolučním biologem Darwinem. Nemoci jako srpkovitá anémie jsou založeny na fenotypové variantě