SVALOVá BIOPSIE - LéČBA, úČINKY A RIZIKA - OŠETŘENí

Svalová biopsieRedakce Choice
Implantační krvácení
Implantační krvácení
Při svalové biopsii berou lékaři svalovou tkáň z kosterních svalů, aby diagnostikovali neuromuskulární onemocnění, například v přítomnosti myopatií. Dalším úkolem svalové biopsie je prozkoumat, co se zachovalo