KETANSERIN - úČINEK, APLIKACE A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

KetanserinRedakce Choice
Hypalgézie
Hypalgézie
Ketanserin označuje látku, která má hojivé rány a antihypertenzní vlastnosti. Účinná látka je antagonista serotoninu a působí na různé receptory v lidském mozku. Ketanserin vlastní ve Spolkové republice