GLUKONEOGENEZE - FUNKCE, úLOHA A NEMOCI - KRPERPROZESSE

GlukoneogenezeRedakce Choice
Ošetření nohou sportovce
Ošetření nohou sportovce
Glukoneogeneze zajišťuje novou syntézu glukózy z pyruvátu, laktátu a glycerinu v těle. Tím je zajištěno zásobování organismu glukózou v dobách hladu. Poruchy glukoneogeneze mohou vést k nebezpečné hypoglykémii f