ENERGETICKý METABOLISMUS - FUNKCE, úLOHA A NEMOCI - KRPERPROZESSE

Metabolismus energieRedakce Choice
Hypalgézie
Hypalgézie
Energetický metabolismus těla je charakterizován biochemickým rozkladem vysokoenergetických organických výchozích látek na nízkoenergetické anorganické sloučeniny s uvolňováním energie. Tato energie se používá k udržování biologických