METABOLISMUS NUKLEOVýCH KYSELIN - FUNKCE, úKOLY A NEMOCI - KRPERPROZESSE

Metabolismus nukleových kyselinRedakce Choice
Úly (kopřivka)
Úly (kopřivka)
V souvislosti s metabolismem nukleových kyselin se jedná o konstrukci a rozklad DNA a RNA nukleových kyselin. Obě molekuly mají za úkol uchovávat genetické informace. Poruchy syntézy DNA mohou vést k mutacím a tím ke změnám