ROČNí MUGWORT - POUŽITí A LéČBA PRO ZDRAVí - LÉČIVÉ ROSTLINY

Roční hrnekRedakce Choice
Externocepce
Externocepce
Roční mugwort je léčivá rostlina rodu Artemisia z rodiny slunečnic. Latinský název rostliny je Artemisia annua a je odvozen od názvu řecké lovecké a lesní bohyně Artemis a latinského termínu