CYKLOSPORIN - úČINEK, APLIKACE A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

CiclosporinRedakce Choice
Japonská encefalitida
Japonská encefalitida
Cyklosporin je účinná látka ze skupiny imunosupresivních léků. Používá se hlavně k prevenci rejekčních reakcí po transplantacích orgánů.