CHLORAMFENIKOL - úČINEK, APLIKACE A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

ChloramphenicolRedakce Choice
ginkgo
ginkgo
Chloramfenikol je širokospektrální antibiotikum, které se používá pouze jako rezervní antibiotikum pro těžké bakteriální infekce, které nelze jinak kontrolovat kvůli možným závažným vedlejším účinkům. Může způsobit aplastickou anémii