MOČOVé KATéTRY - POUŽITí A PŘíNOSY PRO ZDRAVí - LÉKAŘSKÉ PŘÍSTROJE

Močový katétrRedakce Choice
Glycin
Glycin
Močový katétr je lékařský nástroj používaný k pasivnímu vyprázdnění močového měchýře. Je také možné získat moč.