AZTREONAM - úČINKY, POUŽITí A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

AztreonamRedakce Choice
Japonská encefalitida
Japonská encefalitida
Účinnou látkou aztreonam je monobaktamové antibiotikum. Přípravek se používá k léčbě infekcí aerobními gramnegativními bakteriemi.