RESPIRAČNí INFEKCE - PŘíČINY, PŘíZNAKY A LéČBA - NEMOCI
Hlavní / Nemoci / 2020

Infekce dýchacích cestRedakce Choice
Trypanosomes
Trypanosomes
Infekce dýchacích cest charakterizuje onemocnění dýchacích orgánů. Často se vyskytující infekce je ovlivněna buď horními nebo dolními dýchacími cestami. V lidové řeči je akutní respirační infekce často označována jako nachlazení.