ZUCLOPENTHIXOL - úČINEK, APLIKACE A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

ZuclopenthixolRedakce Choice
Hypalgézie
Hypalgézie
Zuklopenthixol je neuroleptikum, které se používá k léčbě různých duševních chorob, jako je akutní schizofrenie. Inhibuje neurotransmitery serotonin a dopamin v lidském mozku a v důsledku toho rozkládá jeden