ROXITHROMYCIN - úČINEK, APLIKACE A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

RoxithromycinRedakce Choice
Úly (kopřivka)
Úly (kopřivka)
Lék Roxithromycin patří k makrolidovým antibiotikům. Používá se k léčbě různých bakteriálních infekcí.