VANCOMYCIN - úČINKY, POUŽITí A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

VancomycinRedakce Choice
Ošetření nohou sportovce
Ošetření nohou sportovce
Vancomycin je glykopeptidové antibiotikum. Používá se, když jiná antibiotika již nejsou účinná kvůli rezistenci bakterií.