APROTININ - úČINEK, APLIKACE A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

AprotininRedakce Choice
ginkgo
ginkgo
Aprotinin je antifibrinolytikum a jako takové má inhibiční účinek na štěpení proteinového fibrinu (tj. Na fibrinolýzu). Kvůli této vlastnosti se vyskytuje v tkáňových lepidlech. Indikace zahrnují operace k vytvoření koronární tepny