URIDIN - úČINEK, APLIKACE A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

UridinRedakce Choice
Hypalgézie
Hypalgézie
Uridin je popisován jako nukleosid podle biochemických a farmakologických kritérií. Jde tedy o organickou molekulu, která se skládá z nukleobáze (stavební blok DNA) a pentóz (monosacharidy bohaté na uhlík)