FENOBARBITAL - úČINKY, POUŽITí A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

fenobarbitalRedakce Choice
Syndrom Tic a Tourette
Syndrom Tic a Tourette
Fenobarbital je droga, která patří do skupiny barbiturátů. Používá se při léčbě epilepsie a při přípravě na anestezii.