PŘEPIS - FUNKCE, úKOLY A NEMOCI - KRPERPROZESSE

transkripceRedakce Choice
Úly (kopřivka)
Úly (kopřivka)
V biologii proces transkripce zahrnuje proces replikace části řetězce DNA do řetězce messenger RNA (mRNA). MRNA pak obsahuje sekvenci nukleové báze, která je komplementární k části DNA. Pak