TELEMEDICíNA: VýHODY A PŘíKLADY POUŽITí - LéKAŘSKý LEXIKON A PORADENSTVí - PORADCE
Hlavní / Poradce / 2020

Telemedicína: výhody a příklady použitíRedakce Choice
Diazepam
Diazepam
Telemedicína pomocí telekomunikací přemosťuje danou vzdálenost mezi lékaři a pacienty nebo mezi sebou konzultuje lékaře za účelem diagnostiky a terapie. To zvyšuje dostupnost terapií založených na důkazech, takže k