TEST VYLADĚNí VIDLICE - LéČBA, úČINKY A RIZIKA - OŠETŘENí

Test ladičky vidlicRedakce Choice
Diazepam
Diazepam
K detekci funkčních poruch v periferních nervech ak identifikaci a rozlišování problémů se sluchem podle poruch vedení zvuku a zvukového vnímání se používají různé testy ladicích vidlic. V lékařské praxi je obvykle jedna