SARS (SYNDROM TĚŽKé AKUTNí RESPIRAČNí TíSNĚ) - PŘíČINY, PŘíZNAKY A LéČBA - NEMOCI
Hlavní / Nemoci / 2020

SARS (závažný syndrom akutní respirační tísně)Redakce Choice
Trypanosomes
Trypanosomes
SARS je zkratka pro závažný akutní respirační syndrom a znamená v německém syndromu těžké akutní respirační tísně. Jedná se o infekční onemocnění, které je vyvoláno viry. SARS se poprvé objevil v Číně v roce 2002.