PURIN - FUNKCE A NEMOCI - LABORATORNÍ HODNOTY

PurineRedakce Choice
Syndrom Tic a Tourette
Syndrom Tic a Tourette
Purin je organická sloučenina a heteroaromatická sloučenina se čtyřmi atomy dusíku, stává se hotovým purinovým jádrem prostřednictvím pěti dalších atomů uhlíku a tvoří základní tělo celé skupiny purinů. Ty jsou důležitými stavebními bloky nukleinu