PSEUDOPARALýZA - PŘíČINY, PŘíZNAKY A LéČBA - NEMOCI
Hlavní / Nemoci / 2020

PseudoparalýzaRedakce Choice
Ošetření nohou sportovce
Ošetření nohou sportovce
Pseudoparalýza charakterizuje ochrnutí, které není založeno na narušení nervové vodivosti.Existuje několik forem pseudoparalýzy. Vaše léčba závisí na příčině.