FENOTHIAZINY - úČINEK, APLIKACE A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

FenothiazinyRedakce Choice
Glycin
Glycin
Fenothiaziny jsou podskupinou thiazinů. Používají se především jako neuroleptika.