PEDIATRICKá AUDIOLOGIE - LéČBA, úČINKY A RIZIKA - OŠETŘENí

Dětská audiologieRedakce Choice
Syndrom Tic a Tourette
Syndrom Tic a Tourette
Dětská audiologie se zabývá poruchami sluchu, hlasu, polykání a řeči u dětí a poruchami ve vývoji jazyka. Spolu s foniatrií tvoří dětská audiologie samostatnou specializovanou oblast, která byla podoblastí až do roku 1993