MýTUS O VRAŽEDNýCH TUCíCH: JSOU TRANS MASTNé KYSELINY ČISTĚ PATOGENNí - LéKAŘSKý SLOVNíK A PRŮVODCE - PORADCE
Hlavní / Poradce / 2020

Mýtus o vražedných tucích: jsou trans mastné kyseliny čistě patogenníRedakce Choice
Syndrom Tic a Tourette
Syndrom Tic a Tourette
Jako trans mastné kyseliny jsou uvedeny nenasycené mastné kyseliny, které mají v trans konfiguraci alespoň jednu dvojnou vazbu. Zatímco trans mastné kyseliny se vyskytují přirozeně jen v malém množství u přežvýkavců, vyskytují se hlavně ve větším množství