MANOMETRIE - LéČBA, úČINKY A RIZIKA - OŠETŘENí

ManometrieRedakce Choice
ginkgo
ginkgo
Manometrie je metoda lékařského vyšetření, která se používá k objasnění různých stížností v zažívacím traktu. Vložením plastového katétru lze určit tlakové podmínky v příslušném orgánu a