LOKáLNí ANESTéZIE - LéČBA, úČINKY A RIZIKA - OŠETŘENí

Lokální anestézieRedakce Choice
Externocepce
Externocepce
Lokální anestézie se používá hlavně tehdy, jde-li o anestézii kůže na malé ploše (například při návštěvě zubaře). Zásadně se rozlišuje mezi povrchovou anestézií a infiltrační anestézií