SPOLEČNá SKVRNITá KAPRADINA - POUŽITí A LéČBA PRO ZDRAVí - LÉČIVÉ ROSTLINY

Kapradina obecnáRedakce Choice
ginkgo
ginkgo
Kapradina obyčejná, také známý jako andělský sladký, původně pochází z tropických deštných pralesů Jižní Ameriky. Trvalí obři rostlin prehistorických dob obývali planetu více než 200 milionů let. Hmotnost kapradin