NAROZENí BEZ BOLESTI POMOCí PSYCHOPROFYLAKTICKé PŘíPRAVY PORODU - LéKAŘSKý LEXIKON A PORADENSTVí - TĚHOTENSTVÍ

Porod bez bolesti pomocí psychoprofylaktické přípravy poroduRedakce Choice
Hypalgézie
Hypalgézie
V denním tisku, v médiích a v rozhovorech se opakovaně diskutuje o tom, že věda před chvílí našla cestu k bezbolestnému porodu. Mnoho žen je zklamáno, když jim bylo řečeno, že jsou zcela bez bolesti