CLOFIBRáT - úČINKY, POUŽITí A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

ClofibrátRedakce Choice
Japonská encefalitida
Japonská encefalitida
Klofibrát je derivát kyseliny clofibronové a spolu se statiny a nikotinovými kyselinami patří do skupiny látek snižujících lipidy. Klofibrát především snižuje zvýšenou hladinu triglyceridů v plazmě, účinek snižující hladinu cholesterolu je méně výrazný