PROTéZA NOHOU - APLIKACE A PŘíNOSY PRO ZDRAVí - LÉKAŘSKÉ PŘÍSTROJE

Protetická nohaRedakce Choice
Affodill
Affodill
Chybějící nohu nahradí protézy nohou. Průlom v protetice dolních končetin byl integrace mechanických kloubů. Moderní protézy tak obnovují množství dynamických funkcí nohou a poskytují pacientům lepší kvalitu života