BASILIXIMAB - úČINEK, APLIKACE A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

BasiliximabRedakce Choice
Glycin
Glycin
Basiliximab je lék ze třídy imunosupresiv. Používá se k prevenci rejekčních reakcí po transplantacích jater nebo ledvin.