SíRAN BARNATý - úČINKY, POUŽITí A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

Síran barnatýRedakce Choice
ginkgo
ginkgo
Síran barnatý je těžko rozpustná až nerozpustná síranová sůl, která se získává z kovového barya draselného. V přírodních zásobách se vyskytuje jako baryt. Jako prášek září síran barnatý. Používá se jako výplň do plastů pro