ANTIVENIN - úČINEK, APLIKACE A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

AntiveninRedakce Choice
Glycin
Glycin
Antivenin je látka zesilující imunitní systém, která se používá k poskytování akutní pomoci proti hadíkům. Přípravek je obohacen o protilátky. Tímto způsobem mohou být škodlivé složky jedu v organismu neutralizovány nebo dokonce neutralizovány