AMINOFYLIN - úČINKY, POUŽITí A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

AminofylinRedakce Choice
ginkgo
ginkgo
Aminofylin je kombinace účinných látek, které rozšiřují průdušky a cévy. Používá se především jako antiastmatik pro bronchiální astma a chronické obstrukční plicní onemocnění (COPD).