AMIKACIN - úČINKY, POUŽITí A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

AmikacinRedakce Choice
ginkgo
ginkgo
Amikacin se používá jako antibiotikum proti různým onemocněním dýchacích cest, proti břišním potížím a také proti infekcím ledvin nebo pro popáleniny a meningitidy. To je obvykle snadno tolerovatelné