ALOSTERICKá INHIBICE (NEKOMPETITIVNí INHIBICE) - FUNKCE, úKOLY A NEMOCI - KRPERPROZESSE

Alosterická inhibice (nekompetitivní inhibice)Redakce Choice
Trypanosomes
Trypanosomes
Při alosterické nebo nekompetitivní inhibici se inhibitory vážou na alosterické centrum enzymu a tak snižují jeho aktivitu. Vazba má za následek změnu konformace, která ovlivňuje funkci