ALISKIREN - úČINKY, POUŽITí A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

AliskirenRedakce Choice
Affodill
Affodill
Aliskiren je lék dostupný pro léčbu arteriální hypertenze, který působí jako inhibitor reninu (inhibitor reninu). Prodává se pod různými obchodními názvy jako mono- a kombinovaný přípravek a vyžaduje předpis