THIORIDAZIN - úČINEK, APLIKACE A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

ThioridazinRedakce Choice
Hypalgézie
Hypalgézie
Léčivá látka thioridazin je neuroleptikum, které lze použít k léčbě schizofrenie a jiných duševních chorob.