AJMALIN - úČINEK, APLIKACE A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

AjmalinRedakce Choice
ginkgo
ginkgo
Ajmalin je získán z kořenů hadího kořene Rauwolfia serpentina. Vyžaduje předpis a používá se k léčbě nepravidelného srdečního rytmu. V Německu je k dispozici pod obchodním názvem Gilurytmal®.