VASCULOGENEZE - FUNKCE, úLOHA A NEMOCI - KRPERPROZESSE

VasculogenezeRedakce Choice
Trypanosomes
Trypanosomes
Vaskulogeneze je proces embryonálního vývoje, při kterém je vaskulární systém vytvořen z endotelových progenitorových buněk. Po vaskulogenezi následuje angiogeneze, která způsobí vylíčení prvních krevních cév. V nejširším slova smyslu