TACHYPNEA - PŘíČINY, LéČBA A POMOC - PŘÍZNAKY

TachypneaRedakce Choice
Ulcus molle (soft chancre)
Ulcus molle (soft chancre)
Medicína popisuje zvýšenou potřebu kyslíku u lidí jako tachypnoe. Důvody a příčiny vzniku tachypnoe se liší. Akutní tachypnoe, pokud je diagnostikována a léčena příliš pozdě, může také vést ke komplikacím