SYNAPSY - STRUKTURA, FUNKCE A NEMOCI - ANATOMIE
Hlavní / Anatomie / 2020

SynapseRedakce Choice
Trypanosomes
Trypanosomes
Synapsy jsou spojovací body mezi nervovými buňkami a senzorickými, svalovými nebo žlázovými buňkami nebo mezi dvěma nebo více nervovými buňkami. Používají se k přenosu signálů a podnětů. Podnět je obvykle přenášen chemicky pomocí neurotransmiterů