PéČE O TĚHOTENSTVí - LéČBA, úČINKY A RIZIKA - OŠETŘENí

Prenatální péčeRedakce Choice
ginkgo
ginkgo
Těhotenství je preventivní zdravotní služba pro těhotné ženy. Sestává z preventivních a volitelných doplňkových vyšetření u žen v rizikových skupinách. Prenatální péče začíná lékařskou diagnózou