PSYCHOLOGIE - LéČBA, úČINKY A RIZIKA - OŠETŘENí

psychologieRedakce Choice
Progeria typu 1 (syndrom Hutchinson-Gilford progeria)
Progeria typu 1 (syndrom Hutchinson-Gilford progeria)
Psychologie je věda o lidských zkušenostech a chování, jakož i o lidském vývoji. Odvětvím aplikované psychologie je klinická psychologie, která se zabývá výzkumem a léčbou duševních poruch