ORáLNí FáZE - FUNKCE, POVINNOSTI A NEMOCI - KRPERPROZESSE

Orální fázeRedakce Choice
Japonská encefalitida
Japonská encefalitida
Orální fáze je vývojovou fází prvního roku života dítěte, když ústy prozkoumává své okolí. Během ústní fáze se dítě snaží vložit do úst všechny předměty.